top of page

PROJECTE EMPATITZA

colage1.jpg
Inici: Bienvenida

QUÈ ÉS?

La cooperació i la igualtat estan clarament acceptades per multitud d’autors com a valors a treballar per emfatitzar un component humanitari a l’educació de la població. S’accepta, de manera general, que cal donar a la societat aquest component des de la formació a les escoles. La globalització i l'avanç tecnològic ens han portat a conèixer, comunicar-nos i conviure amb persones que pertanyen a cultures molt diferents a les nostres i amb creences, valors i conductes molt diverses. La finalitat d’aquesta investigació ha estat veure quins beneficis pot aportar, al component humanitari, l’aplicació d’una unitat didàctica dissenyada especialment per treballar la competència intercultural en un col·lectiu de joves. Per tal de realitzar la intervenció s’ha emprat una metodologia mixta, on s’avaluaven els resultats tant de forma quantitativa com qualitativa. A l’hora d’avaluar l’efecte d’aquesta intervenció s’ha realitzat un qüestionari abans i després de la posada en pràctica de la unitat didàctica. També al final de l’estudi s’han realitzat entrevistes a quatre dels participants. Els resultats obtinguts indiquen que, a través de la intervenció dissenyada, el nivell de competència intercultural de l’alumnat ha millorat. Cal esmentar que, quan analitzem per gèneres, les noies tenen una major competència intercultural, segons els qüestionaris, tant abans com després de la intervenció. Analitzant les entrevistes, però, s’observa que les diferències entre gèneres no són tan grans. Les observacions suggereixen que seria avantatjós treballar la competència intercultural a les escoles i ampliar l’estudi atenent a altres variables.

colage.jpg

PER QUÈ?

Persones amb una educació emocional ben treballada no només seran més hàbils per percebre, comprendre i gestionar les seves pròpies emocions, sinó també seran més capaços d'extrapolar les seves habilitats de percepció, comprensió i maneig a les emocions dels altres.

COM?

1. Primer bloc (3h): Qui Soc? - Coneixement d’un mateix, són activitats basades en el coneixement personal i les pròpies emocions.


2. Segon bloc (3h): Qui Som? - Coneixement de la família pròpia i la de l’altre, són activitats basades en el coneixement de l’entorn proper.


3. Tercer bloc (2h): Qui Son? - Coneixement d’elements de la cultura pròpia i la de l’altre, són activitats basades en el coneixement de l’entorn llunyà.

ioga.jpg
unioptions.jpg

PER A QUI?

Per a tots els centres d'Educació Secundària Obligatoria de Catalunya. 

QUI?

A través de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. 

CESS - Centre d'Estudis Sanitaris i Socials. 

Options Catalunya-Nepal 

Inici: ¿Qué está ocurriendo?

CONTACTE

Carrer de Miquel Martí I Pol, 1, 08500 Vic, Barcelona

¡Gracias por tu mensaje!

En clase
Inici: Contacto
bottom of page